Ovim putem želimo da Vas obavestimo da prodavnica Moon & stars odobrava prodaju robe putem administrativne zabrane.

Administrativnom zabranom može se ostvariti kupovina u vrednosti od 3000,00 do 150.000,00 rsd, po maloprodajnim cenama, na 6 mesečnih rata bez kamate.

Lica koja žele da kupe robu putem administrativne zabrane moraju imati ugovor o radu na neodređeno. Uslov za kupovinu putem administrativnih zabrana jeste ugovor poslodavca sa prodavnicom Moon & Stars.

Lica zainteresovana za kupovinu robe na kredit putem administrativne zabrane  dužna su da prilikom kupovine robe dostave prodavnici Moon & stars sledeću dokumentaciju:

  1. Overen i popunjen obrazac administrativne zabrane (2 primerka)
  2. Potvrda o zaposlenju, kao i visini primanja (1 primerak)
  3. Fotokopija lične karte (1 primerak)

Kontakt za sva pitanja

mail: moonandstarsns@gmail.com

telefon: 064/331-26-27 ; 021/644-3090